HomeMap EnglishRussian
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարություն
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարություն21.05.2018  

Քարտուղարության ղեկավար


Թանանյան Արամ Ալեքսանդրի

+374 (10) 590201

tananyan@president.am