HomeMap EnglishRussian

      Ազգային անվտանգության խորհուրդը գործում է ՀՀ Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան, որի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, Ազգային անվտանգության խորհրդի կանոնադրությամբ, ՀՀ օրենքներով և ՀՀ Նախագահի իրավական ակտերով: Ազգային անվտանգության խորհրդի գործունեությունն ուղղված է ազգային անվտանգության ապահովման ոլորտին վերաբերող հարցերի քննարկմանը և որոշումների ընդունմանը: Ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահը ՀՀ Նախագահն է:
 01.03.2017
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրել է Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ
 31.01.2018
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրել է Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ
 15.12.2017
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրել է Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ
 27.09.2017
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրել է Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ
ամբողջությամբ >>